Actualiteiten inzake saneringen

KORTE INHOUD
De sanering van de schulden kent vele facetten. Alhoewel de feitelijke sanering niet tot het werkterrein van de beschermingsbewindvoerder behoort, wordt hij toch geconfronteerd met zaken als afdracht, de verhouding met de wsnp bewindvoerder, de beslissingen van de rechter commissaris inzake wsnp, het al dan niet toekennen van een schone lei en welke invloed de beschermingsbewindvoerder daarop kan hebben.

De cursus kent een thematische behandeling van problemen die zich in de praktijk voordoen, al dan niet behandeld in jurisprudentie. De cursus maakt de positie van de beschermingsbewindvoerder in de genoemde aangelegenheden duidelijker.

Cursustijden: Deze zijn dusdanig geredigeerd, dat er effectief 3 uur les wordt gegeven. Na anderhalf uur les volgen wordt er minimaal een half uur gepauzeerd, om vervolgens wederom anderhalf uur les te volgen.

Cursusplaatsen: Ter bepaling hiervan wordt de nodige flexibiliteit in acht genomen. De cursus wordt landelijk aangeboden. De cursusplaatsen worden zoveel als mogelijk aangepast aan de herkomst van de aanmeldingen. Aanmelden per groep is mogelijk en maakt niet alleen de cursusplaats flexibel maar ook de cursusprijs en cursusdata. Informeer naar de mogelijkheden.

Thans is deze cursus niet ingeroosterd.

P.E. punten

Deze cursus moet als verdiepend worden aangemerkt en levert in deze opzet 3 punten op.

INSCHRIJVEN