Begeleiding bij schulden

Het oplossen van problematische schulden is een complexe aangelegenheid, welke een grote mate van ervaring vereist op diverse behandelingsniveaus.

De schuldenaar heeft al gauw het gevoel in een doolhof terecht te zijn gekomen, waarin geen uitweg te bespeuren is.

Middels een goede uitleg over de financiële situatie van de schuldenaar, wordt helderheid verschaft, zodat de schuldenaar zijn positie, alsmede de oplossing van zijn probleem feilloos kan begrijpen.

Zowel particulieren als bedrijven kunnen beroep doen op onze expertise.