Beneficiaire aanvaarding van A tot Z

KORTE INHOUD
De beneficiaire aanvaarding blijft in de praktijk voor moeilijke situaties zorgen. In deze cursus wordt, mede aan de hand van praktijkgevallen uit de jurisprudentie, de beneficiaire aanvaarding van begin tot het einde behandeld.
Veel details komen aan de orde in het kader van het begin, het verloop en het einde van de nalatenschap. Een soort checklist completeert dit geheel en geeft handvaten voor de praktijk.

Cursustijden: Deze zijn dusdanig geredigeerd, dat er effectief 3 uur les wordt gegeven. Na anderhalf uur les volgen wordt er minimaal een half uur gepauzeerd, om vervolgens wederom anderhalf uur les te volgen.

Cursusplaatsen: Ter bepaling hiervan wordt de nodige flexibiliteit in acht genomen. De cursus wordt landelijk aangeboden. De cursusplaatsen worden zoveel als mogelijk aangepast aan de herkomst van de aanmeldingen. Aanmelden per groep is mogelijk en maakt niet alleen de cursusplaats flexibel maar ook de cursusprijs en cursusdata. Informeer naar de mogelijkheden.

Thans staat deze cursus in Ohé en Laak op het programma. Zie voor rooster onder inschrijven.

Online: De cursus kan ook online worden gevolgd. Informeer naar de mogelijkheden. In dit verband wordt maatwerk verricht.

P.E. punten
Deze cursus moet als verdiepend worden aangemerkt en levert in deze opzet 3 punten op.

INSCHRIJVEN