CONSUMENTENBESCHERMING

De natuurlijk persoon wordt van oudsher beschermd in het economische rechtsverkeer. Deze beschermingsmaatregelen hebben gedurende de tijd een ontwikkeling doorgemaakt. Illustratief is de regeling van 1936 betreffende de koop op afbetaling in ons Burgerlijk Wetboek. Deze regeling is later aangevuld met de Wet op het Consumentenkrediet. (WCK). De colportagewet beschermde de consument tegen agressieve verkooppraktijken van de colporteurs. Andere voorbeelden zijn de regels voor misleidende reclame, de productaansprakelijkheid en algemene voorwaarden. Onlangs is een Europese richtlijn van toepassing geworden die de koop op afstand regelt, zoals de koop via  webshops.

In de cursus worden de belangrijkste aspecten gestroomlijnd, waarbij de nadruk ligt op algemene voorwaarden, algemene beschermingsbepalingen en de koop op afstand. Aspecten die de beschermingsbewindvoerder ook raken nu hij een natuurlijk persoon vertegenwoordigt, die als economisch zwakkere aan het economische verkeer deelneemt. Praktische zaken. Zoals, kan ik iets tegen die telefoonmaatschappij doen die, ondanks beschermingsbewind, toch rechtstreeks met de rechthebbende een abonnement afsluit, komen aan de orde. Kortom een cursus die de beschermingsbewindvoerder handvaten geeft om in voorkomende probleemgevallen handelend te kunnen optreden.

Dit geldt bijvoorbeeld in het arbeidsrecht, huurrecht en bij de koopovereenkomst. De wetgever wil de consument als economisch zwakkere partij beschermen. de laatste jaren is er een dimensie bijgekomen, namelijk het kopen via internet, het zogenaamde kopen op afstand.

Cursustijden: Deze zijn dusdanig geredigeerd, dat er effectief 3 uur les wordt gegeven. Na anderhalf uur les volgen wordt er minimaal een half uur gepauzeerd, om vervolgens wederom anderhalf uur les te volgen.

Cursusplaatsen: Ter bepaling hiervan wordt de nodige flexibiliteit in acht genomen. De cursus wordt landelijk aangeboden. De cursusplaatsen worden zoveel als mogelijk aangepast aan de herkomst van de aanmeldingen. Aanmelden per groep is mogelijk en maakt niet alleen de cursusplaats flexibel maar ook de cursusprijs en cursusdata. Informeer naar de mogelijkheden.

Thans is deze cursus niet ingeroosterd.

P.E. punten: De cursus levert in deze opzet 3 punten op.