Erfrechtelijke bijzonderheden en procedures

KORTE INHOUD
In deze cursus wordt nader ingegaan op onderwerpen uit het erfrecht die voor de bewindvoerder van belang zijn. Het veiligstellen van de legitieme portie. De positie van halfbroer en halfzus. Aanvullende rechten bij erfopvolging, zoals de perikelen rond het vruchtgebruik, de executele en het bewind. Tevens wordt de waarde besproken van van artikel 4:194a BW, waarin de bescherming is geformuleerd tegen onverwachte schulden na zuivere aanvaarding.

De onderwerpen worden op een dusdanige wijze behandeld, dat ook de niet juridisch geschoolde bewindvoerder er maximaal voordeel bij heeft.

Cursustijden: Deze zijn dusdanig geredigeerd, dat er effectief 3 uur les wordt gegeven. Na anderhalf uur les volgen wordt er minimaal een half uur gepauzeerd, om vervolgens wederom anderhalf uur les te volgen.

Cursusplaatsen: Ter bepaling hiervan wordt de nodige flexibiliteit in acht genomen. De cursus wordt landelijk aangeboden. De cursusplaatsen worden zoveel als mogelijk aangepast aan de herkomst van de aanmeldingen. Aanmelden per groep is mogelijk en maakt niet alleen de cursusplaats flexibel maar ook de cursusprijs en cursusdata. Informeer naar de mogelijkheden.

Thans staat deze cursus in Ohé en Laak op het programma. Zie voor rooster onder inschrijven.

Online: De cursus kan ook online worden gevolgd. Informeer naar de mogelijkheden. In dit verband wordt maatwerk verricht.

P.E. punten
Deze cursus moet als verdiepend worden aangemerkt en levert in deze opzet 3 punten op.

INSCHRIJVEN