Internationaal erfrecht

KORTE INHOUD
In zijn praktijk maakt de bewindvoerder nogal eens mee, dat hij geconfronteerd wordt met een nalatenschap die in het buitenland is opengevallen. Op dat moment bevindt hij zich in niemandsland, want hoe te handelen in die situatie. Heeft de normale Nederlandse wijze van aanvaarden, beneficiair aanvaarden en het verwerpen ook werking in het buitenland. Hebben buitenlandse notariële en andere  documenten werking in het Nederlandse recht? Wat is de werking van de internationale verklaring van erfrecht?

Aangezien het internationale erfrecht een overzichtelijk stelsel van regelgeving kent, blijkt de uitvoering daarvan best moeilijk te zijn. Er wordt dan ook getracht om op een eenvoudige wijze, die uitleg te geven over die onderwerpen, die voor de bewindvoerder van belang zijn en wel in die zin dat hij weet hoe hij moet handelen en hoe hij buitenlandse documenten moet waarderen.

Cursustijden: Deze zijn dusdanig geredigeerd, dat er effectief 3 uur les wordt gegeven. Na anderhalf uur les volgen wordt er minimaal een half uur gepauzeerd, om vervolgens wederom anderhalf uur les te volgen.

Cursusplaatsen: Ter bepaling hiervan wordt de nodige flexibiliteit in acht genomen. De cursus wordt landelijk aangeboden. De cursusplaatsen worden zoveel als mogelijk aangepast aan de herkomst van de aanmeldingen. Aanmelden per groep is mogelijk en maakt niet alleen de cursusplaats flexibel maar ook de cursusprijs en cursusdata. Informeer naar de mogelijkheden.

Thans staat deze cursus in Ohé en Laak op het programma. Zie voor rooster onder inschrijven.

Online: De cursus kan ook online worden gevolgd. Informeer naar de mogelijkheden. In dit verband wordt maatwerk verricht.

P.E. punten
Deze cursus moet als verdiepend worden aangemerkt en levert in deze opzet 3 punten op.

INSCHRIJVEN