BEVOEGDHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEID BESCHERMINGSBEWINDVOERDER

Korte inhoud

De beschermingsbewindvoerder vertegenwoordigt de rechthebbende in en buiten rechte. Wat houdt deze bevoegdheid in en waar liggen de grenzen? Van welke aspecten dient de bewindvoerder zeker op de hoogte te zijn?

Een bewindvoerder is jegens de rechthebbende aansprakelijk, indien hij in de zorg van een goed bewindvoerder te kort schiet, tenzij de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend, aldus het Burgerlijk wetboek.

Hoe werkt dat in de praktijk van alle dag? Hoever reikt die aansprakelijkheid? Hoe is in dit verband de verhouding tussen WSNP bewindvoerder en beschermingsbewindvoerder? Hoe zit het met de aansprakelijkheid in het kader van de informatieplicht als de WSNP van toepassing is?

Op al deze aspecten wordt in de cursus ingegaan, waarbij concrete praktijk gevallen als uitgangspunt dienen!

Cursustijden: Deze zijn dusdanig geredigeerd, dat er effectief 3 uur les wordt gegeven. Na anderhalf uur les volgen wordt er minimaal een half uur gepauzeerd, om vervolgens wederom anderhalf uur les te volgen.

Cursusplaatsen: Ter bepaling hiervan wordt de nodige flexibiliteit in acht genomen. De cursus wordt landelijk aangeboden. De cursusplaatsen worden zoveel als mogelijk aangepast aan de herkomst van de aanmeldingen. Aanmelden per groep is mogelijk en maakt niet alleen de cursusplaats flexibel maar ook de cursusprijs en cursusdata. Informeer naar de mogelijkheden.

Thans is deze cursus niet ingeroosterd. Kan op verzoek online gegeven worden.

P.E. punten:  Deze cursus moet als verdiepend worden aangemerkt en levert in deze opzet 3 punten op.

INSCHRIJVEN