De beschermingsbewindvoerder als procespartij.

KORTE INHOUD

De  beschermingsbewindvoerder vertegenwoordigt de rechthebbende in en buiten rechte, is de bekende kreet. Echter, waar haalt de bewindvoerder zijn bevoegdheden vandaan en hoe vinden deze hun toepassing in de praktijk? Daarbij wordt ingegaan op voor de bewindvoerder belangrijke begrippen als beheer en beschikken, welke frappante en verrassende praktijkgevallen met zich meebrengen. Daarnaast wordt het leerstuk van de vertegenwoordiging besproken, voor zover dit van toepassing is op het bewind. Tenslotte wordt ingegaan op het burgerlijke en administratieve procesrecht, waarbij de nadruk ligt op praktijkgevoelige aspecten.

Cursustijden: Deze zijn dusdanig geredigeerd, dat er effectief 3 uur les wordt gegeven. Na anderhalf uur les volgen, wordt er minimaal een half uur gepauzeerd, om vervolgens wederom anderhalf uur les te volgen.

Cursusplaatsen: Ter bepaling hiervan wordt de nodige flexibiliteit in acht genomen. De cursus wordt landelijk aangeboden. De cursusplaatsen worden zoveel als mogelijk aangepast aan de herkomst van de aanmeldingen. Aanmelden per groep is mogelijk en maakt niet alleen de cursusplaats flexibel maar ook de cursusprijs en cursusdata. Informeer naar de mogelijkheden.

Thans worden deze lessen gegeven in Ohé en Laak en Apeldoorn. Zie voor rooster INSCHRIJVEN.

P E punten.
NBPB en BPBI hebben deze cursus aangemerkt als verdiepend en kennen in deze opzet 3 punten toe.

INSCHRIJVEN