Erfrecht en beschermingsbewind.

KORTE INHOUD

De bewindvoerder is, met uitsluiting van de rechthebbende, bevoegd een aan de rechthebbende opgekomen nalatenschap te aanvaarden. Tenzij de aanvaarding geschiedt met toestemming van de rechthebbende, kan de bewindvoerder niet anders aanvaarden dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, geeft artikel 441 lid 5 van boek 1 van het Burgerlijk wetboek aan.

Kortom de beschermingsbewindvoerder neemt inzake een nalatenschap een speciale positie in. Aan de hand van praktische voorbeelden worden de ins en outs van deze positie besproken.

Ter verhoging van de praktische waarde wordt een compleet gevoerde nalatenschapsprocedure voor de kantonrechter behandeld.

Cursustijden: Deze zijn dusdanig geredigeerd, dat er effectief 3 uur les wordt gegeven. Na anderhalf uur les volgen wordt er minimaal een half uur gepauzeerd, om vervolgens wederom anderhalf uur les te volgen.

Cursusplaatsen:    Ter bepaling hiervan wordt de nodige flexibiliteit in acht genomen. De cursus wordt landelijk aangeboden. De cursusplaatsen worden zoveel als mogelijk aangepast aan de herkomst van de aanmeldingen. Aanmelden per groep is mogelijk en maakt niet alleen de cursusplaats flexibel maar ook de cursusprijs en cursusdata. Informeer naar de mogelijkheden.

Thans staat deze cursus in Ohé en Laak en Apeldoorn op het programma.

P.E. punten
NBPB en BPBI hebben deze cursus als verdiepend gekwalificeerd en kennen in deze opzet  3 punten toe.

INSCHRIJVEN