Erfrecht en beschermingsbewind.

KORTE INHOUD

De beschermingsbewindvoerder heeft inzake het erfrecht te maken met specifieke regels. Deze worden besproken. Daarnaast wordt een compleet gevoerde nalatenschapsprocedure voor de kantonrechter behandeld.

Cursustijden: Deze zijn dusdanig geredigeerd, dat er effectief 3 uur les wordt gegeven. Na anderhalf uur les volgen wordt er minimaal een half uur gepauzeerd, om vervolgens wederom anderhalf uur les te volgen.

Cursusplaatsen:    Ter bepaling hiervan wordt de nodige flexibiliteit in acht genomen. De cursus wordt landelijk aangeboden. De cursusplaatsen worden zoveel als mogelijk aangepast aan de herkomst van de aanmeldingen. Aanmelden per groep is mogelijk en maakt niet alleen de cursusplaats flexibel maar ook de cursusprijs en cursusdata. Informeer naar de mogelijkheden.

P.E. punten
NBPB en BPBI hebben deze cursus als verdiepend gekwalificeerd en kennen in deze opzet  3 punten toe.

INSCHRIJVEN