Erfrecht en de nalatenschap als bijzondere gemeenschap

KORTE INHOUD

De bewindvoerder is, met uitsluiting van de rechthebbende, bevoegd een aan de rechthebbende opgekomen nalatenschap te aanvaarden. Tenzij de aanvaarding geschiedt met toestemming van de rechthebbende, kan de bewindvoerder niet anders aanvaarden dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, geeft artikel 441 lid 5 van boek 1 van het Burgerlijk wetboek aan.

Kortom de beschermingsbewindvoerder neemt inzake een nalatenschap een speciale positie in. Tevens valt een opengevallen nalatenschap onder het leerstuk van de bijzondere gemeenschappen. Dit maakt het geheel nog specifieker. Kennis van dat leerstuk is onontbeerlijk ter voorkoming van praktische fouten.

Cursustijden: Deze zijn dusdanig geredigeerd, dat er effectief 3 uur les wordt gegeven. Na anderhalf uur les volgen wordt er minimaal een half uur gepauzeerd, om vervolgens wederom anderhalf uur les te volgen.

Cursusplaatsen:    Ter bepaling hiervan wordt de nodige flexibiliteit in acht genomen. De cursus wordt landelijk aangeboden. De cursusplaatsen worden zoveel als mogelijk aangepast aan de herkomst van de aanmeldingen. Aanmelden per groep is mogelijk en maakt niet alleen de cursusplaats flexibel maar ook de cursusprijs en cursusdata. Informeer naar de mogelijkheden.

Thans staat deze cursus in Ohé en Laak  op het programma. Zie voor rooster onder inschrijven.

Online: Deze cursus is, op afspraak, ook online te volgen. Informeer naar de mogelijkheden.

P.E. punten Deze cursus moet als verdiepend worden aangemerkt  en levert in deze opzet  3 punten op.

INSCHRIJVEN