Insolventierecht en beschermingsbewind.

KORTE INHOUD

Insolventierecht is de lakmoesproef van het verbintenissenrecht, aldus professor Nieuwenhuis. Hij gaf daar mee aan dat in schuldendossiers alle juridische disciplines samenkomen, hetgeen een en ander zo ingewikkeld maakt. Als gevolg hiervan brengen schulden voor de beschermingsbewindvoerder specifieke problemen met zich mee. Het gaat er daarbij niet om dat de bewindvoerder deze oplost, doch enkel leert om hiermee om te gaan. De cursus tracht inzicht te verschaffen in deze problematiek en tracht praktische handvaten te geven.

Allereerst wordt ingegaan op systematiek, met name wordt de vraag beantwoord, hoe het kan dat er twee bewinden naast elkaar kunnen bestaan, namelijk het wsnp bewind en het beschermingsbewind, alsmede hoe hier mee om te gaan. Vervolgens komen alle voor de bewindvoerder van belang zijnde facetten aan de orde, zoals het faillissement, de wsnp, de surseance van betaling. Het moratorium wordt behandeld, alsmede het aanbieden van een akkoord, met name hoe dat in zijn werk gaat.

Cursustijden: Deze zijn dusdanig geredigeerd, dat er effectief 3 uur les wordt gegeven. Na anderhalf uur les volgen wordt er minimaal een half uur gepauzeerd, om vervolgens wederom anderhalf uur les te volgen.

Cursusplaatsen: Ter bepaling hiervan wordt de nodige flexibiliteit in acht genomen. De cursus wordt landelijk aangeboden. De cursusplaatsen worden zoveel als mogelijk aangepast aan de herkomst van de aanmeldingen. Aanmelden per groep is mogelijk en maakt niet alleen de cursusplaats flexibel maar ook de cursusprijs en cursusdata. Informeer naar de mogelijkheden.

Cursus is momenteel niet geagendeerd!

P.e. punten: De cursus moet als verdiepend worden aangemerkt en levert in deze opzet 3 punten op.

INSCHRIJVEN

 

 

 

.