Van problematische schulden naar schone lei

KORTE INHOUD

Dit betreft een rechttoe rechtaan cursus waarin het insolventierecht op een hoog niveau wordt behandeld. Aan de orde komen de insolventiefiguren surseance, faillissement, wsnp, minnelijke regeling, moratorium en het aanbieden van een akkoord. Er worden diverse casus behandeld uit de bewindvoerderspraktijk.
De cursus is voornamelijk juridisch van aard. Zowel materieel recht als procesrecht komen aan de orde. Hij tracht de cursist inzicht te verschaffen in relevante onderdelen van het insolventierecht.
Voor deze cursus is een basiskennis van het insolventierecht vereist.

Cursusduur: effectief 6 uur.

Cursus is momenteel niet geagendeerd.