PRIVACYVERKLARING

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Derhalve verklaren wij, dat wij de persoonsgegevens die we van u ontvangen enkel gebruiken om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en acties, alsmede om met u te communiceren over cursussen waarvoor u zich heeft opgegeven.
De NAW-gegevens staan opgeslagen in onze database. Uw e-mailadres staat tevens in ons mailingprogramma. We bewaren uw gegevens tot u ons laat weten dat we ze moeten verwijderen. Te allen tijde kunt u ons mailen indien u wilt weten welke gegevens we van u bewaren of als u ze wilt wijzigen of verwijderen.
Zolang wij niets van u horen, gaan we ervan uit dat akkoord bent met de manier waarop wij uw gegevens bewaren en gebruiken.

Frans Smeets