RECHTSBESCHERMING EN KLACHTRECHT IN HET PUBLIEKRECHT

Het instellen van bezwaar en beroep tegen de beslissing van een overheidsinstelling zijn bekende begrippen. Echter wat doet men als de overheid, in casus de gemeente,  weigert om een beslissing te nemen op het verzoek tot toepassing van een minnelijke regeling. Staat men tegen een dergelijk niet handelen van de gemeente machteloos of zijn er middelen om de gemeente te dwingen een beslissing te nemen? Wat doet men als een rechthebbende onheus bejegend is door een ambtenaar? Op dit soort praktische vragen geeft de cursus een antwoord. In de cursus is ook voldoende ruimte voor behandeling van eigen problemen waartegen men in de praktijk als beschermingsbewindvoerder tegenaan loopt.

Cursustijden: Deze zijn dusdanig geredigeerd, dat er effectief 3 uur les wordt gegeven. Na anderhalf uur les volgen wordt er een half uur gepauzeerd, om vervolgens wederom anderhalf uur les te volgen.

Cursusplaatsen: Ter bepaling hiervan wordt de nodige flexibiliteit in acht genomen. De cursus wordt landelijk aangeboden. De cursusplaatsen worden zoveel als mogelijk aangepast aan de herkomst van de aanmeldingen. Aanmelden per groep is mogelijk en maakt niet alleen de cursusplaats flexibel maar ook de cursusprijs en cursusdata. Informeer naar de mogelijkheden.

Thans is deze cursus niet ingeroosterd.

P.E. punten: De cursus levert in deze opzet 3 punten op.